צ'אקרה שמינית – ההילה


ההילה מייצגת את הזוהר, ההקרנה והאנרגיה.
מיקום: השדה האלקטרו מגנטי שסביבינו.
צבע: לבן
ההילה היא תוצר השפעתן של כל הצ'קרות ובנויה מסכום כל ההקרנות שלהן,  במצב מאוזן ההילה מקרינה ומגינה.
צל: בישנות, התכנסות, פגיעות.

תרגילי יוגה לחיזוק הצ'אקרה:

משולש
אגו אירדיקטור
קשת – Archer
קריה לחיזוק ההילה